אלו חלק קטן מהגורים של בית הגידול JOYBELL

לכל הגורים בגלרייה זו כבר בתים ובעלים.