סדנאות GROOMING

טיפוח הפומרניין היא תורה בפני עצמה, בית הגידול למד בחו"ל אצל טובי המגדלים בגזע כיצד לטפח את פרוות הפורמניין בצורה הטובה ביותר.
בית הגידול למד אצל TOKI, CRISHENDO, THAI SILK, CLASSIC MOMENT ועוד.

סדנאות וסמינרים בבית הגידול

בית הגידול מעביר סדנאות וסמינרים פרטיים וגם בקבוצות בכל הנוגע לטיפוח הפורמניין.

1.סדנאות פרטיות לבעלי פומרניין כיצד לקלח ולטפח נכון את הפומרניין בבית שימוש בחומרי טיפוח נכונים ובכלים נכונים.
2. סדנאות בקבוצות למגדלים וספרים, הכנה לתערוכות ותספורות לפי תקן הגזע שימוש בחומרי טיפוח נכונים וכלים נכונים.

לפרטים חייגו 0526059951 אלדד