GROOMING

טיפוח הפומרניין היא תורה בפני עצמה, בית הגידול למד בחו"ל אצל טובי המגדלים בגזע כיצד לטפח את פרוות הפורמניין בצורה הטובה ביותר.
בית הגידול למד אצל TOKI, CRISHENDO, THAI SILK, CLASSIC MOMENT ועוד.

שירותי טיפוח

טיפוח הפומרניין היא תורה בפני עצמה, בית הגידול למד בחו"ל אצל טובי המגדלים בגזע כיצד לטפח את פרוות הפורמניין בצורה הטובה ביותר. שימוש בחומרי טיפוח נכונים ואיכותיים. גזירת פרוות הפומרניין במקצועיות בדגש על תקן הגזע וזאת להשגת המראה הנכון והמדויק לכל כלב. בבית הגידול ניתן לקבל שירותי טיפוח לגזע הפומרניין לתיאום תורים 0526059951 אלדד.